Majandustegevuse teated e-Äriregister – ONE Management OÜ https://ariregister.rik.ee/est/company/14770859 https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001 Tuletame meelde: tubakatoodete ja tubakatootega seonduvate toodete ... http://www.tammik.ee/majandamine Töötamise register Maksu- ja Tolliamet https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-teenused/kasutatud-autod Seoses läheneva kütteperioodiga tuletab TTJA meelde gaasiseadmete ... https://www.ttja.ee/eraklient/ohutus/koduohutus/elektriohutus Töövahendus Sotsiaalministeerium https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload https://ariregister.rik.ee/est/company/16395466 WebJul 1, 2014 · Majandustegevuse registrisse kuulunud ettevõtted kuuluvad 1. juulist automaatselt teavitamis- või loakohustusega tegevusaladel olevate ettevõtete hulka. Juba tegutsevat teavitamiskohustusega ettevõtjat uue seaduse jõustumine ei mõjuta. ... Uus seaduse aitab ettevõtjal vajalikud teated, sh majandustegevuse alustamise, peatamise … ge 2015 WebMajandustegevusteate andmete muutmine ja majandustegevusest loobumine. Ettevõtjate juhendamine, kes tegutsevad kaubanduse valdkonnas ning soovivad muuta … ge/2021/06 Tegevusload Konkurentsiamet Majandustegevusteate esitamine majandustegevuse registrile WebMajanduskavad. KÜ Tammik 2019. a majanduskava [projekt] ( seletuskiri) KÜ Tammik 2017. a majandustegevuse aastakava ( seletuskiri) KÜ Tammik 2015. a majandustegevuse … WebApr 11, 2023 · Majandustegevuse register Lubade ja tunnistuste kehtivuse kontroll Võimaldab kontrollida rajatiste, paigaldiste ja seadmete lubade kehtivust ... Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Muud ehitusvaldkonna teated. MERETUULEPARKIDE HOONESTUSLOAD. Õigusaktid. Mereala planeering. Algatatud meretuuleparkide … https://ttja.ee/ariklient/ohutus/tooted-teenused/ehitustooted e-Äriregister – Lammutusmehed OÜ WebJan 25, 2022 · Majandustegevuse register Lubade ja tunnistuste kehtivuse kontroll Võimaldab kontrollida rajatiste, paigaldiste ja seadmete lubade kehtivust ... Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Ehitusvaldkonna teated. Uudised ja press. Uudised, pressiteated ja artiklid. Infokirjad. id in sqlite https://www.riigiteataja.ee/akt/119032015051 https://ariregister.rik.ee/est/company/80407498 https://ariregister.rik.ee/est/company/11970995 https://www.ttja.ee/uudised/seoses-laheneva-kutteperioodiga-tuletab-ttja-meelde-gaasiseadmete-hooldamise-vajadust TOETAME Agretten https://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/avalikud-andmebaasid-tehingupoole-tausta-analuusiks WebEttevõtte MTR-i majandustegevuse teated: EG10033667-0001 Ehitus, Ehitusuuringud; EK10033667-0001 Ehitus, Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit Web1. peatükk Üldsätted. § 1. Seaduse ülesanne. Käesoleva seaduse ülesanne on sätestada majandustegevuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja kord, sealhulgas reguleerida majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, registri pidamist, riiklikku järelevalvet ja vastutust. § 2. Seaduse reguleerimisala. id in sozialen medien http://uus.agretten.ee/toetame/ https://ariregister.rik.ee/est/company/14566834/CarSer-OÜ https://glosbe.com/et/en/majandustegevus https://www.maajavesi.ee/tegevusload/ Tarbijakaitsetegevuse rahastamine Tarbijakaitse ja Tehnilise ... Majandustegevusteate andmete muutmine ja … https://mtr.mkm.ee/majandustegevusteade?m=98 Majandustegevusest loobumise teade Tarbijakaitse ja Tehnilise ... Majandustegevusest teatamine - 1Office Kasutatud auto ostmine Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet https://ttja.ee/uudised/tuletame-meelde-tubakatoodete-ja-tubakatootega-seonduvate-toodete-reklaam-keelatud e-Äriregister – KõueSära OÜ WebKoondumiste teated ja otsused; ... Majandustegevuse muutmise kavatsuse teates ning majandustegevuse muutumise teates kirjeldab ettevõtja, millised tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud või milliseid kavatsetakse muuta, või esitatakse tütarettevõtja kohta, kes alustab ... ge 2019 WebFeb 21, 2022 · Majandustegevuse register Lubade ja tunnistuste kehtivuse kontroll Võimaldab kontrollida rajatiste, paigaldiste ja seadmete lubade kehtivust ... Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Ehitusvaldkonna teated. Uudised ja press. Uudised, pressiteated ja artiklid. Infokirjad. https://www.riigiteataja.ee/akt/106042021005 WebMajandustegevusteade tuleb majandustegevuse registrile esitada enne majandustegevusega alustamist. ... Märkige, milliseid teated soovite ning kirjutage lahtritesse oma e-posti aadress. Teile saadetakse seejärel tellimuse kinnitamiseks e-kiri koos juhistega, kuidas saate oma tellimust hiljem soovi korral muuta või lõpetada. ... Kuidas kontrollida tehingupartneri tausta Maksu- ja Tolliamet majandustegevus in English - Estonian-English Dictionary Glosbe WebRatsustar OÜ ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, põhikirju ja muid dokumente. ge 2020 breaker https://www.ametlikudteadaanded.ee/ WebPakume täielikku teenuste loetelu, mis on vajalik edukaks ettevõtte asutamiseks, majandustegevuse alustamiseks ja äri edasiseks arendamiseks. Muu hulgas pakume oma klientidele järgmisi korporatiiv- ja abiteenuseid: ... kellele võidakse toimetada ettevõte nimele saadetud kirjad ja riigiasutuste ametlikud teated. Pakume juriidilise aadressi ... https://www.sm.ee/toovahendus-0 Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus–Riigi Teataja WebWe would like to show you a description here but the site won’t allow us. idinsta Ehitusettevõtja majandustegevusteade Eesti.ee WebMajandustegevuse register (teated) 1: Ametlikud teadaanded Liik Avaldamise algus; Laadin... Vaata Ametlikest Teadaannetest Tegevusalad Tegevusala Liik; Lammutamine Põhitegevusala Tegevusala. Lammutamine. EMTAK kood. 43111 (EMTAK 2008) NACE kood. 43.11. Info allikas. Majandusaasta aruanne (25.06.2022) ... id in spring Agretten Ehitusteenused korteri remondist üldehitustöödeni WebTöötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet. Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate … Ettevõtte registreerimine 1–5 päevaga. Firma asutamine, … WebOÜ Agretten on asutatud 2001. aastal ja registreeritud Majandustegevuse Registris. Ettevõttes töötab 16 inimest, kellest neli omab pikaajalist kogemust ehituse … WebLoad ja teated; Majandustegevuse register (teated) 1: Majandustegevuse register (load) 0: Ametlikud teadaanded Liik Avaldamise algus; Laadin... Vaata Ametlikest Teadaannetest Tegevusalad Tegevusala Liik; Lillede, taimede, seemnete ja istikute ning väetise jaemüük spetsialiseeritud kauplustes ge/2020/09 WebSep 6, 2021 · Avalikud teated. Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Muud ehitusvaldkonna teated. Tarbijavaidluste komisjon. ... (A-kategooria gaasitööde vastutav isik) omav isik, kellel on majandustegevuse registris vastav registreering. Gaasiseadme korstnat tohib puhastada ainult pädev … idinstate https://ttja.ee/uudised/ttja-nouanded-elektri-teadlikumaks-tarbimiseks Ehitustooted Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet https://ariregister.rik.ee/est/company/80602991 http://uus.agretten.ee/ WebMajandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad, mis muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks. MTR-is leiab teavet tegevuslubade, … ge2020 WebRiigilõivuvabalt on majandustegevusteadet võimalik esitada ühtse kontaktpunkti kaudu st, sisenedes majandustegevuse registrisse läbi riigiportaali eesti.ee. Kui ettevõtte … WebAvalikud teated. Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Muud ehitusvaldkonna teated. Tarbijavaidluste komisjon. ... Elektritöö ettevõtjad on esitanud majandustegevuse registrisse majandustegevuseteatise ning neil peab olema tööde eest vastutav kompetentne elektritöö juht. ge 2020 10k WebMajandustegevuse register Lubade ja tunnistuste kehtivuse kontroll Võimaldab kontrollida rajatiste, paigaldiste ja seadmete lubade kehtivust ... Ehitusvaldkonna teated. … id in sql server WebEhitusettevõtja majandustegevusteade Eesti.ee. Kui soovite alustada tegevust ehitusvaldkonnas, peate esitama tehnilise järelevalve ametile teate … WebViimsi vald, Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 43a, Suur-Kaare tee 45, Suur-Kaare tee 47 korteriühistu ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, põhikirju ja muid dokumente. ge202005 Tegevusload Konkurentsiamet Majandustegevusest teatamine - 1Office Tegevusload – AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi WebCarSer OÜ ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, põhikirju ja muid dokumente. https://1office.co/et/blog/majandustegevusest-teatamine/ WebJul 1, 2014 · Majandustegevusest teatamine on muutunud, 1. juulil jõustus uus majandustegevuse seadustiku üldosa seadus. Uue seaduse üheks eesmärgiks on … ge 2020 proxy WebMajandustegevuse andmete muudatustest tuleb kaubanduse valdkonnas tegelevatel ettevõtjatel teavitada viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Teate andmeid on võimalik kontrollida majandustegevuse registri veebilehelt.; Majandustegevusest ajutisel loobumisel tuleb esitada majandustegevusest ajutiselt loobumise teade, milles … ge 2020 10-k WebJul 8, 2021 · Majandustegevuse register Lubade ja tunnistuste kehtivuse kontroll Võimaldab kontrollida rajatiste, paigaldiste ja seadmete lubade kehtivust ... Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Ehitusvaldkonna teated. Uudised ja press. Uudised, pressiteated ja artiklid. Infokirjad. ge 2018 10k https://www.emta.ee/ariklient/e-teenused-koolitused/nouanded/kuidas-kontrollida-tehingupartneri-tausta https://www.eesti.ee/et/erinouetega-tegevusalad/ehitus/ehitusettevotja-majandustegevusteade/ WebAug 4, 2021 · Majandustegevuse registrisse (MTR) on koondatud erinõuetega tegevusalad, mis muudab ettevõtjate tausta kontrollimise lihtsamaks. MTR-is leiab teavet … Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus–Riigi Teataja Majandustegevusteate andmete muutmine ja … Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks - RMP.ee https://www.emta.ee/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-register https://www.eestifirma.ee/et/service/firma-asutamine/ https://1office.co/et/blog/majandustegevusest-teatamine/ TTJA nõuanded elektri teadlikumaks tarbimiseks WebKõueSära OÜ ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, põhikirju ja muid dokumente. id in spring boot Web(1) Majandustegevusteade sisaldab järgmisi ettevõtja majandustegevust puudutavaid üldiseid andmeid (edaspidi majandustegevuse üldandmed): 1) juriidilisest isikust … Elektriohutus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet WebAvalikud teated. Keskkonnamõju hindamisega seotud teated. Riigimaale hoonestusõiguse seadmise teated. Ehitusvaldkonna teated. Uudised ja press. ... Elektritöö ettevõtjad on esitanud majandustegevuse registrisse majandustegevuseteatise ning neil peab olema tööde eest vastutav kompetentne elektritöö juht. Tavaisikud võivad teha vaid ... idinsight nairobi https://ariregister.rik.ee/est/company/80492218 WebTegevusabi kavade puhul esineb abi ergutav mõju juhul, kui on tõenäoline, et abi puudumise korral oleks majandustegevuse tase tulenevalt probleemidest, mida abiga kavatsetakse … e-Äriregister – CarSer OÜ WebMittetulundusühing KT ATHLETICS ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, põhikirju ja muid dokumente. ge 2019 10k https://www.ttja.ee/ariklient/ametist/lisainfo-ja-dokumendid/tarbijakaitsetegevuse-rahastamine mtr.mkm.ee Elektriohutusnõuded Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus–Riigi Teataja WebAmetlikud Teadaanded on võrguväljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest. Keskkonna kasutamisega seotud … ge2019 WebEttevõtte MTR-i majandustegevuse teated: EG10033667-0001 Ehitus, Ehitusuuringud; EK10033667-0001 Ehitus, Ehitusprojekti ekspertiis ja ehitise audit; EO10033667-0001 … ge 2020 60 https://ariregister.rik.ee/est/company/11880441 https://www.tallinn.ee/et/teenused/majandustegevusteate-andmete-muutmine-ja-majandustegevusest-loobumine WebAug 4, 2021 · kehtivad majandustegevuse registri teated ja load; ettevõtte elulugu; aktsiisilao-, maksulao- ja tolliteenuste load. Võlapäringu kontrolli abil saate välja selgitada, kas isikul on maksuvõlg või mitte. Maksuvõla olemasolu võib viidata tehingupoole makseraskustele või probleemidele maksetähtaegadest kinnipidamisel, mistõttu ei ... https://www.rmp.ee/ettevotlus/kasulik/avalikud-andmebaasid-tehingupoole-tausta-analuusiks e-Äriregister – Ratsustar OÜ e-Äriregister – Pärnu linn, Karja tn 8 // 10 // Kivi tn 5 korteriühistu https://www.tallinn.ee/et/teenused/majandustegevusteate-andmete-muutmine-ja-majandustegevusest-loobumine https://www.tallinn.ee/et/teenused/majandustegevusteate-esitamine-majandustegevuse-registrile WebKäesoleva seaduse ülesanne on sätestada majandustegevuse vabaduse kasutamise üldised tingimused ja kord, sealhulgas reguleerida majandustegevuse alustamist, teostamist, lõppemist ja jätkamist, registri pidamist, riiklikku järelevalvet ja vastutust. … e-Äriregister – Mittetulundusühing KT ATHLETICS Avalikud andmebaasid tehingupoole tausta analüüsiks - RMP.ee https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/maagaas/tegevusload https://www.ttja.ee/elektriohutusnouded e-Äriregister – Viimsi vald, Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 43a, … https://www.maajavesi.ee/tegevusload/ Kavad ja aruanded - KÜ Tammik Tegevusload – AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi Ametlikud Teadaanded WebApr 14, 2022 · Majandustegevusest loobumise teadet on võimalik esitada ajutiselt ja alaliselt (püsivalt). Kõige lihtsam viis majandustegevusteate esitamiseks on läbi … ge 2019年 https://ttja.ee/majandustegevusest-loobumise-teade WebPärnu linn, Karja tn 8 // 10 // Kivi tn 5 korteriühistu ametlikud andmed Eesti äriregistris. Vaata juriidilise isiku üldandmeid, isikuandmeid, registrikaarti, registrikaardi ajalugu, tegelikke kasusaajaid, kommertspandiandmeid, majandusaasta aruandeid, … WebMajandustegevuse muutmise kavatsuse teade esitatakse ka juhul, kui ettevõtja asutab tütarettevõtja, kes alustab majandustegevust tegevusloa regulatsioonieseme raames … ge/2019/01 WebRegistrikood: 10785752 KMKR: EE100857603 Aadress: Pirni 12, Kristiine linnaosa, Tallinn,Harjumaa,10617